Vispārīgie noteikumi

Europa Club Casino pakalpojuma noteikumi attiecas uz visiem europaclubcasino.com mājaslapas lietotājiem. Europa Club Casino (turpmāk “Operators”) ir izdevis šādus noteikumus un nosacījumus (turpmāk “Noteikumi”) kā saistošu vienošanos starp Lietotāju un Operatora izstrādāto tīmekļa vietni europaclubcasino.com

Šie noteikumi kalpo kā juridiska vienošanās starp Lietotāju un Operatoru. Tīmekļa vietnes Operators patur tiesības vienpusīgi veikt izmaiņas Noteikumos, par to iepriekš informējot Lietotāju ar paziņojumu tīmekļa vietnē europaclubcasino.com.

Europa Club Casino mājaslapas Lietotāja pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi Operatora izstrādātajiem Noteikumiem un to atjauninājumiem.

Piekrītot Europa Club Casino noteikumiem un to jebkādiem labojumiem,

 1. visiem Lietotājiem ir jāievēro Operatora sniegto pakalpojumu noteikumi un jāpiekrīt tiem. Ja Lietotājs tiem nepiekrīt, tad nekavējoties Lietotājam ir jāpamet Operatora izstrādātā tīmekļa vietne.
 2. Operatoram ir tiesības vienpusīgi grozīt Noteikumus jebkādā veidā, kas atbilst Operatora izstrādātajai ilgtermiņa stratēģijai. Tomēr, piekrītot Noteikumiem, Lietotājs piekrīt būt pilnībā atbildīgs par to, lai būtu informēts par visiem tīmekļa vietnes jaunumiem.
 3. gadījumā, ja Lietotājs nav pilnīgi pārliecināts par kādu tīmekļa vietnes aspektu, Lietotājam ir vēlreiz jāizlasa Noteikumi vai papildu informāciju jāmeklē Operatora izstrādātās tīmekļa vietnes Privātuma politikas lapā.
 4. Operators var pārtraukt Lietotāja tīmekļa vietnes izmantošanu pēc saviem ieskatiem, nenorādot skaidru iemeslu.

Vietnes un pakalpojuma izmantošana

 1. Operatora sniegtajiem pakalpojumiem var piekļūt tikai personas, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu. Ja Lietotājs neatbilst šai prasībai, Lietotājam ir jāpārtrauc turpmāka vietnes izmantošana.
 2. Neviens no pakalpojuma piedāvātajiem produktiem nav paredzēts nepilngadīgām personām un personām, kuras vēl nav sasniegušas konkrēto likumīgo vecumu.
 3. Lietotājam jāņem vērā, ka pakalpojuma lietošanas vecums var mainīties atkarībā no tā, no kuras vietas Lietotājs piekļūst Operatora izstrādātajai tīmekļa vietnei.

Intelektuālais īpašums

 1. Piekrītot izmantot Operatora izstrādāto tīmekļa vietni, Lietotājs piekrīt, ka visi vietnes materiāli ir Operatora ekskluzīvais īpašums. Lietotājs nedrīkst kopēt saturu, mākslas darbus, attēlus, grafikas, fotogrāfijas, animācijas, videoklipus, mūziku, audio, tekstu vai jebkuru programmatūras koncepciju, ko Operators ir izstrādājis tiešai tīmekļa vietnes izmantošanai. Ja Operators atklās, ka Lietotājs pārkāpj nosacījumus, tīmekļa vietnes Operators var ierosināt tiesvedību pret vainīgo pusi. Jebkuram kreditētam darbam, ko Operators izmanto no trešās puses, Lietotājs var piekļūt saskaņā ar šīs trešās puses licences līgumu.
 2. Jebkura nelikumīga trešās puses satura izmantošana radīs savas juridiskās sekas, ko trešā puse var celt pret Lietotāju.
 3. Izmantojot Operatora izstrādāto tīmekļa vietni, Lietotājs piekrīt nepārkāpt Operatora intelektuālo īpašumu nekādā veidā, kas noteikts Noteikumos vai Intelektuālā īpašuma aizsardzības likumā.

Kā Lietotājs un Operators izmanto Europaclubcasino.com saturu

 1. Gadījumos, kad Lietotājs vēlas tīmekļa vietnē pievienot saturu, var to darīt brīvi, iepriekš sazinoties ar Operatoru.
 2. Jebkurš iesniegtais saturs kļūst par Operatora izstrādātās tīmekļa vietnes ekskluzīvu īpašumu, un Operators var izvēlēties Lietotājam piešķirt kredītu vai paturēt visas tiesības uz saturu.
 3. Ja tīmekļa vietnē tiek iesniegts kāds Lietotāja radīts saturs, Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par iesniegto saturu. Tīmekļa vietnes Operatoru nevar saukt pie atbildības par jebkādu saturu, kas rada finansiālu kaitējumu trešajām personām. Lietotājam ir jāizlasa juridiskā atruna un konfidencialitātes politika, lai iegūtu papildu ieskatu par to, kādi ir Operatora pienākumi.

Aizliegtās darbības Europaclubcasion.com vietnē

Apmeklējot Operatora izstrādāto tīmekļa vietni, Lietotājs pilnībā piekrīt, ka nepiedalīsies, neveiks vai nekādā veidā nebūs saistīts ar kādu no šīm darbībām:

 1. Mēģināt pārkāpt jebkādu aizsardzību, lai piekļūtu citu Lietotāju personiskajiem un/vai identificējamajiem datiem.
 2. Izmantot vietni un pakalpojumu jebkādā veidā, kas var tikt interpretēts kā spēkā esošo noteikumu un tiesību aktu pārkāpums.
 3. Izplatot jebkuru vietnes unikālo un autoru saturu bez Operatora nepārprotamas piekrišanas.
 4. Mēģinot uzbrukt vai izplatīt vietni, inficējot to ar ļaunprātīgu programmatūru, piemēram, Trojas zirgiem, tārpiem, vīrusiem un jebkāda cita veida ļaunprātīgu programmatūru, kas var kaitēt tīmekļa vietnei un, jo īpaši Lietotāju bāzei. Šādas nelikumīgas darbības prasīs juridisku atbildi no Operatora puses.

Trešās puses saturs

Tīmekļa vietnē pastāv trešās puses radīts saturs. Piekrītot apmeklēt vai izmantot šādu saturu, Lietotājam jāzina divi nosacījumi:

 1. Lietotājs piekrīt, ka jebkāds trešo pušu saturs ir ārpus Operatora kompetencēm un pienākumiem, tāpēc Operatos nebūs atbildīgs un negarantēs Lietotāja drošību, izejot no tīmekļa vietnes, lai apmeklētu citu tīmekļa vietni, pat ja tas ir ar hipersaiti no Operatora izstrādātās tīmekļa vietnes.
 2. Lietotājs piekrīt, ka tam, kā tiek izmantots trešo pušu saturs, ir jāatbilst tam, kā minētā puse atļauj satura atkārtotu izmantošanu un izplatīšanu. Operators atstāj Lietotāja atbildībā to noteikt un ievērot.

Paziņojums par autortiesību pārkāpumu

Operatora izstrādātās tīmekļa vietnes uzdevums ir nodrošināt Lietotāju ar oriģinālo darbu. Operators ievēro intelektuālo īpašumu noteikumus un atstāj iespēju visiem tiem Lietotājiem, kuri uzskata, ka, iespējams, Operators ir pārkāpis to intelektuālo īpašumu, pieprasīt minētā satura atsaukšanu.

Lietotājam ir jāsazinās ar Operatoru gadījumos, kad Lietotājs uzskata, ka ir pārkāptas Lietotāja intelektuālā īpašuma tiesības.